Przestrzeń cyfrowej współpracy.

Nowoczesne technologie wspierają proces uczenia się uczniów. Dodatkową zaletę stosowania nowoczesnych narzędzi cyfrowych jest indywidualizacja, personalizacja procesu uczenia się oraz kształtowanie ważnych dla życia i pracy umiejętności. Współczesna szkoła dba o...

Office 365

W związku z przedłużającym się stanem edukacji dzieci w domu pojawia się paląca potrzeba organizacji lekcji online przez nauczycieli.Office 365 dla edukacji to jedno z wielu rozwiązań dedykowanych kształceniu na odległość w czasie pandemii koronawirusa.Firma Microsoft...

Czerwcowe egzaminy

 W piątek 24 kwietnia Ministerstwo Edukacji w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną ogłosiło nowy harmonogram egzaminów ósmoklasisty i matur. Wszystkie zewnętrzne egzaminy w naszym kraju mają się odbyć w czerwcu.Czy to możliwy scenariusz? Czy czerwcowe...

Szkoła w Chmurze

Czy istnieją idealne rozwiązania dla skutecznej edukacji zdalnej?Jednym z nich jest Szkoła w Chmurze. To platforma edukacyjna  dostosowana do podstawy programowej, która z powodzeniem może służyć jako narzędzie do pracy zdalnej uczniów.Dlaczego ta propozycja zasługuje...

Higiena uczenia się

Ze względu na obecny stan zagrożenia epidemiologicznego w Polsce na mocy nowych uregulowań prawnych nauka uczniów na odległość stała się faktem. Jednym z bardzo ważnych elementów organizacji takiej nauki w domu jest higiena pracy uczniów.  Do higieny nauki uczniów...