Wysokie wymagania.

Stawianie wysokich wymagań wobec wszystkich uczniów jest przejawem wiary nauczyciela w sukces edukacyjny swoich podopiecznych. To jeden z bardzo ważnych czynników wpływających na uczenie się uczniów, który ugruntowany jest w ich podświadomości. Wiara w sukces...

Szkoła to nie Mars

Szkoła jest jak Ziemia, planeta stworzona dla ludzi. Dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele codziennie odwiedzają niepoznane zakamarki wirtualnie bądź realnie serwując po jej bezkresach, zdobywając wiedzę, umiejętności, budując postawy na całe życie. Szkoła to nie...