Oceny

Dokonywanie ocen przez człowieka wynika z jego różnorodnych doświadczeń w świecie, jak również jego systemu przetwarzania.Ważny jest nie tylko układ limbiczny odpowiedzialny za emocje, ale również płaty czołowe, które ogrywają znaczącą rolę w podejmowaniu racjonalnych...

Non scholae, sed vitae discimus

Uczymy się każdego dnia, w różnych kontekstach, z użyciem wszystkich dostępnych nam zmysłów. Uczniowie często powtarzają, że nienawidzą się uczyć. Bez względu na indywidualne podejście do nauki każdego człowieka, faktem jest, że wszyscy zawsze się uczymy. Proces...

Teoria pięciu umysłów

Środowisko wychowawcze to szeroka, trudna wyboista przestrzeń do poruszania się zarówno dla ucznia, rodzica, jak również nauczyciela. W przestrzeni tej według koncepcji „pięciu umysłów” Hawarda Gardnera kształtować powinniśmy nie tylko umysł dyscyplinarny...

Mózg jest naszym wszechświatem

Mózg jest naszym wszechświatem. Poprzez zmysły odbieramy informacje sensoryczne ze świata.Dzięki wyspecjalizowanym funkcjom tego zdumiewającego układu jesteśmy w stanie myśleć, czuć, ruszać się.Umysł nie ma granic, dlatego również możliwości człowieka nie mają...

Emocje w procesie uczenia się

Uczenie się i emocje są ze sobą ścisłe powiązane. Dzięki miliardom połączeń neuronalnych w naszym umyśle oraz biochemicznej stronie uwalnianych neurotransmiterów możemy się efektywnie uczyć. Tylko emocjonalne uczenie się jest skuteczne. Jakie części umysłu ludzkiego...