Zrozumieć dziecko, które ma problemy z czytaniem

Wiele dzieci w szkole przejawia specyficzne trudności w uczeniu się. Ich problemy dotyczą deficytów w zakresie czytania. Sprawne czytanie to wynik tysięcy godzin wytrwałych ćwiczeń.  Czytanie nie jest również czynnością naturalną dla mózgu. Jak zrozumieć dziecko,...