Oceny

Dokonywanie ocen przez człowieka wynika z jego różnorodnych doświadczeń w świecie, jak również jego systemu przetwarzania.Ważny jest nie tylko układ limbiczny odpowiedzialny za emocje, ale również płaty czołowe, które ogrywają znaczącą rolę w podejmowaniu racjonalnych...