Jak uczą się uczniowie?

We współczesnej szkole wciąż poszukujemy przestrzeni uczenia się uczniów. Jawne i niejawne uczenie się jest celem edukacji człowieka. W sercu edukacji jest człowiek wraz ze swoimi poznawczymi możliwościami. Rozmawianie w szkole na temat edukacji sprzyja poprawie...

Autostrada do uczenia się

Ruch, uczenie się i wzrastanie dziecka są ze sobą splecione w dynamiczne autostrady układu nerwowego. Umysł i ciało to koherentny potencjał każdego człowieka. W wyniku życiowego doświadczenia, nadarzających się każdego dnia sytuacji, w których uczymy się, osiągamy...