Czego nie potrafi mózg?

Mózg ludzki nie potrafi tylko jednej rzeczy: „nie uczyć się”!Uczenie się nie jest procesem przypisanym wyłącznie szkole. Już we wczesnym dzieciństwie tworzymy kategorie, które w miarę zdobywania doświadczenia coraz bardziej precyzujemy. Nasze mózgi są wyspecjalizowane...

Natura uczenia się

Mózg ludzki zaprogramowany jest do uczenia się. Posiada wyspecjalizowane struktury, które czynią możliwym uczenie się.Hipokamp, kora, neurony to tylko niektóre z ważnych elektrod iskrzących w procesie uczenia się.Czy uczenie się zachodzi tylko w szkole? I dlaczego ten...

Non scholae, sed vitae discimus

Uczymy się każdego dnia, w różnych kontekstach, z użyciem wszystkich dostępnych nam zmysłów. Uczniowie często powtarzają, że nienawidzą się uczyć. Bez względu na indywidualne podejście do nauki każdego człowieka, faktem jest, że wszyscy zawsze się uczymy. Proces...