Przywiązani do ekranowej edukacji

Edukacja znalazła się w dobie pandemii koronawirusa w nowych okolicznościach. Eksperyment zdalnego nauczania trwa według rozporządzenia MEN do 24 maja. Bezpieczne wdrożenie narzędzi do komunikacji zdalnej sprawia, że wiele szkół muszą przejść przez prawdziwą próbę...