Trudności w czytaniu i pisaniu

Często słyszę, że dziecko/ uczeń ma trudności w czytaniu i pisaniu.Specyfika tych trudności jest wielowątkowa. Dotyczyć może zarówno czynności rozumienia mowy, jak również motoryki małej.Spektrum objawów związanych z zaburzoną umiejętnością czytania i pisania jest...