Nauczanie problemowe.

W praktyce szkolnej wciąż brakuje nauczania problemowego. Niedostatek wiedzy na ten temat jest jednym z powodów małej ilości zadań, w których należy postawić i zweryfikować hipotezę. Współczesny świat zmaga się z wieloma problemami. Stąd wynika potrzeba nauczania...

Jakość w edukacji.

Rozwój edukacji stanowi następstwo rozwoju człowieka. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym zmieniać się musi również szkoła, aby dotrzymać kroku zaawansowanej stronie świata. Współcześnie dużo się mówi o tak zwanym kształtowaniu kompetencji kluczowych na podstawie...

Garnitur kompetencji.

XXI wiek wymaga od edukacji kształtowania kompetencji szytych na miarę współczesnych wyzwań świata. Dobrze skrojony garnitur kompetencji dla ucznia jest ważny dla jego przyszłego życia, pracy. Dlaczego kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole jest ważne? Jakie...

TIK w edukacji.

Technologia informacyjno- komunikacyjna stała się integralną częścią życia człowieka. W szkołach jednak jej wykorzystywanie zazwyczaj ogranicza się do wyszukiwania gotowych informacji przez uczniów i nauczycieli oraz korzystania z ogólnie dostępnych pomysłów innych...

Komunikacja z uczniami.

Jasne komunikaty kierowane do uczniów przez nauczyciela i w drugą stroną mają ogromne znaczenie dla sukcesu procesu edukacyjnego. Jasne i klarowne przekazywanie informacji odgrywa ogromną rolę w procesie budowania kompetencji społecznych uczniów, ale również sprzyja...