Laboratoria przyszłości

Jeszcze w tym roku ma ruszyć kolejny projekt wspierający szkoły w całej Polsce. „ Laboratoria przyszłości” to projekt z myślą o finansowym wsparciu szkół w zakresie zakupu nowoczesnego sprzętu informatycznego, który umożliwi realizację innowacyjnych lekcji. Czego...

Styl kierowania dyrektora szkoły wyzwania

Współczesność stawia przed dyrektorami szkół nowe wyzwania. Koncepcja przywództwa edukacyjnego oraz stylów kierowania stanowi kompendium wiedzy na temat nowoczesnego zarządzania szkoła. Kluczowym elementem jest wytyczanie wizji rozwoju placówki, koncentracja na...

Oświatowy ster.

Współczesna szkoła znajduje się na bezkresnym morzu interferencji fal trudnych do pogodzenia potrzeb uczniów, nauczycieli, rodziców oraz urzędników państwowych. Współpraca i wzajemne zrozumienie są dzisiaj niezbędną wypadkową wspólnych celów jakim jest przyszłość...

Edukacja jest siłą.

Świat stoi w obliczu globalnej zmiany. Wydarzenia ostatniego roku związane z nieoczekiwanym katastrofalnym rozwojem pandemii koronawirusa pokazały, że niczego już nie możemy być pewni. W obliczu dynamicznych wydarzeń zmieniła się również szkoła. Edukacja jest siłą...

OneNote prosty notes wiele możliwości.

OneNote to prosty cyfrowy notes, który daje wiele możliwości dla ucznia i nauczyciela. Rola OneNote firmy Microsoft w kształceniu na odległość jest niezastąpiona i polega na wspieraniu pracy w cyfrowej przestrzeni edukacyjnej. Każdy nauczyciel powinien poznać zasoby i...