Nowoczesne technologie w szkole

Nowoczesne technologie w szkole stały się codziennością. Ze względu na przedłużającą się edukację zdalną w wyniku pandemii każda szkoła dysponuje już bankiem znanych i sprawdzonych zasobów online do pracy z uczniami. Na co należy zwrócić uwagę podążając za...

Edukacyjne tango

Technologia służy uczeniu się uczniów. W edukacyjnym tangu wciąż prowadzi jednak technologia. Zdalna edukacja dobitnie pokazała, że bez technologii nie jest możliwa edukacja uczniów. Ostatnia dekada rozwoju edukacji wskazuje technologię jako wiodącą w nauczaniu. Czy...

Daj dziecku wybór

Edukacja domowa może być ciekawą alternatywą dla uczenia się w klasie szkolnej. Centrum Nauczania Domowego proponuje szeroko zakrojone działania, które z jednej strony oferują dzieciom narzędzia do samodzielnej nauki w domu, a z drugiej strony zajęcia z nauczycielem-...

Szkolne ambicje.

Aby budować nowoczesną szkołę trzeba być ambitnym dyrektorem, nauczycielem, uczeń, rodzicem. To właśnie od współpracy społeczności szkolnej, zaangażowania, czy motywacji zależy sukces ucznia w dorosłym życiu, a tym samym sukces szkoły. Jak sprecyzować cele dla...

Wektory rozwoju szkoły.

Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia rewolucji uległy sposoby komunikowania się między ludźmi. Ma to ogromny wpływ na edukację, a przede wszystkim na pracę ludzi. Do momentu wejścia obecnych uczniów na rynek pracy świat zmieni się jeszcze bardziej, ponieważ...