Elastyczna i spersonalizowana

Na zderzeniu dwóch światów edukacji tradycyjnej oraz edukacji nowoczesnej szukać należy iskierki pozytywnej zmiany.Spersonalizowana i elastyczna edukacja odpowiadająca na potrzeby uczniów staje się powodem wielkiej dyskusji o edukacji w Polsce i na świecie.Talent,...

O modelu edukacyjnym

W XXI wieku tradycyjny model edukacji przestaje się sprawdzać. W czasach gospodarki opartej na wiedzy stawia się na siłę ludzkiego potencjału.Powstaje ogromna dysproporcja między tym co oferuje tradycyjnie skrojony system edukacji, a nowymi wyzwaniami współczesnego...