Nowy rok szkolny w czterech krokach

Nowy rok szkolny rozpocznie się we wrześniu. Tym czasem dyrektorzy szkół już podejmują starania, aby wrześniowy strat szkoły był dobrze przygotowany. W organizacji pracy należy uwzględnić najnowsze wytyczne MEiN, GIS i MZ, zmiany w przepisach prawa oświatowego oraz...