Obserwacja w procesie uczenia się

Obserwacje lekcji stwarzają szansę do doskonalenia procesu uczenia się w szkole. Obserwacje w szkole mają jeden cel, a mianowicie ulepszanie procesu uczenia się. Uzyskanie informacji o lekcji, a następnie definiowanie wartościowych wniosków jest warunkiem budowania...