o afazji słów kilka

Afazis z greckiego oznacza mowę. Afazję definiujemy stąd jako zaburzenie, polegające na całkowitej lub częściowej utracie umiejętności posługiwania się językiem, w zakresie rozumienia i nadawania mowy. Towarzyszą mu mniejsze lub większe trudności w ponownym uczeniu...