Autonomia szkół w Polsce.

Czy szkoły w Polsce są autonomiczne? Na czym polega autonomiczność pracy szkoły? Suwerenność pracy szkół wyraża się przede wszystkim w działaniach nauczycieli, uczniów i rodziców. Kultura organizacyjna każdej placówki zaczyna się w momencie zrozumienia wspólnych...