Obserwacja w procesie uczenia się

Obserwacje lekcji stwarzają szansę do doskonalenia procesu uczenia się w szkole. Obserwacje w szkole mają jeden cel, a mianowicie ulepszanie procesu uczenia się. Uzyskanie informacji o lekcji, a następnie definiowanie wartościowych wniosków jest warunkiem budowania...

Perspektywa lekcji

Cele uczenia się i kryteria sukcesu są wyznacznikiem właściwej edukacyjnej drogi rozwoju ucznia. Analizowanie i parafrazowanie celów lekcji i kryteriów sukcesu jest dowodem uczenia się. Planowanie kolejnych lekcji w cyklu edukacyjnym odbywa się natomiast na podstawie...