Oceny

Dokonywanie ocen przez człowieka wynika z jego różnorodnych doświadczeń w świecie, jak również jego systemu przetwarzania.Ważny jest nie tylko układ limbiczny odpowiedzialny za emocje, ale również płaty czołowe, które ogrywają znaczącą rolę w podejmowaniu racjonalnych...

Ocenianie

Ocenianie jest elementem wartościującym nasze działania, zachowania, wytwory już od czasów starożytnych.Na arenie edukacyjnej od kilku lat toczy się dyskusja dotycząca umieszczania uczniów na skali ocen 1- 6. Ocenienie stanowi jeden z najtrudniejszych elementów pracy...