Zadanie edukacyjne

W wielu polskich szkołach nauczyciele realizują podstawę programową w oparciu o podręczniki, które obfitują w zadania i ćwiczenia. Okazuje się, że umiejętność tworzenia i wykorzystania wartościowych zadań edukacyjnych należy rozwijać i doskonalić wśród kadry...

Obserwacja w procesie uczenia się

Obserwacje lekcji stwarzają szansę do doskonalenia procesu uczenia się w szkole. Obserwacje w szkole mają jeden cel, a mianowicie ulepszanie procesu uczenia się. Uzyskanie informacji o lekcji, a następnie definiowanie wartościowych wniosków jest warunkiem budowania...

Refleksyjne uczenie się

Dlaczego uczeń powinien wiedzieć, jaki jest cel lekcji? To pytanie zadają sobie nauczyciele, którzy świadomie organizują proces edukacyjny swoich uczniów. Cele lekcji oraz pasujące do nich kryteria sukcesu decydują o efektach kształcenia, które dotyczą pojedynczych...

Strategie uczenia się.

Wielorakie sposoby przekazywania wiedzy oraz interakcje między nauczycielem i uczniem noszą miano strategii uczenia się. Proces uczenia się wymaga wielu połączonych ze sobą elementów, w których strategii uczenia się odgrywają znaczącą rolę. Wymienić można tutaj m.in....

Zauważ to, co wartościowe.

Informacja zwrotna w szkole odgrywa kluczową rolę w procesie uczenia się. Feedback, udzielany przez nauczyciela uczniowi, dostarcza mu cennych wskazówek na drodze jego rozwoju. Jak nie stracić z oczu, tego co najbardziej wartościowe dla uczniów? Wiele zależy od...