Zakończenie roku szkolnego

Lada chwila koniec roku szkolnego. Zbliża się czas klasyfikacji końcowo- rocznej uczniów w szkołach. Trwa epidemia, w związku z czym szkoły kontynuują proces edukacyjny z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość. Szkoły przygotowują się do rocznej...

Ocenianie

Ocenianie jest elementem wartościującym nasze działania, zachowania, wytwory już od czasów starożytnych.Na arenie edukacyjnej od kilku lat toczy się dyskusja dotycząca umieszczania uczniów na skali ocen 1- 6. Ocenienie stanowi jeden z najtrudniejszych elementów pracy...