Obserwacja lekcji

Jedną z metod pozyskiwania przez dyrektora szkoły informacji na temat procesu uczenia się w szkole jest obserwacja lekcji. Istnieje wiele metod jej przeprowadzenia oraz sposobów na pozyskiwanie informacji na temat uczenia się. Budowa celu obserwacji i kryteriów...