OneDrive i Froms w edukacji.

Pakiet Microsoft Office 365 oferuje szereg nowoczesnych rozwiązań dla szkół w zakresie narzędzi służących do kształcenia na odległość.Niektóre z nich z powodzeniem można wykorzystywać do codziennej pracy nauczyciela i uczniów podczas zajęć w szkole.Należą do nich...