Awans zawodowy nauczyciela.

Każdy nauczyciel podczas swojej drogi zawodowej ma do przebycia trzy stopnie awansu zawodowego.  Zaczyna od nauczyciela stażysty, następnie uzyskuje stopień nauczyciela kontraktowego. Kolejne dwa stopnie to nauczycie mianowany i dyplomowany. Procedurę awansu...

Awans zawodowy nauczyciela.

Awans zawodowy nauczycieli regulują przepisy prawa oświatowego, które znajdziemy m.in. w Karcie Nauczyciela. To w niej znajdziesz odpowiedź jak długo musi trwać awans, jak napisać plan rozwoju zawodowego, czy jakie wymagania musisz spełnić, aby uzyskać kolejny stopień...