Relacje z organem prowadzącym

Relacje z organem prowadzącym kształtowane są przez wzajemne zrozumienie, chęć wspierania się oraz porozumienie dotyczące kierunków rozwoju szkoły. Poprawna komunikacja kształtuje relacje. Dialog zaczyna się w momencie zadawania konstruktywnych pytań, czy wspólnego...