Organizacja kształcenia dla uczniów z Ukrainy

W dniu 21 marca 2022 ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. W myśl zapisów rozporządzenia organy prowadzące, dyrektorzy szkół i nauczyciele zostali...