Edukacja zdalna.

Organizacja kształcenia na odległość uczniów to wyzwanie dla wielu dyrektorów szkół. Ramy prawne określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty budują często wrażenie zbyt wielu...