Wewnętrzne „ja” uczenia się.

Utarte schematy i przekonania nauczycieli to główne ograniczenia na drodze do wdrażania strategii oceniania kształtującego w szkołach. Często trzymamy się kurczowo niesprawdzonych, a przede wszystkim nieefektywnych metod kształcenia. Każdy nauczyciel posiada wiedzę na...