Bezpieczny powrót uczniów do szkół.

Na początku sierpnia Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wstępne założenia edukacji uczniów w roku szkolnym 2020/2021. Dopuszczalne będą m.in. dostosowujące się do sytuacji epidemiologicznej w danej placówce edukacyjnej modele kształcenia. Zwiększy się...