Zadania szkoły w nowym roku szkolnym.

Rok szkolny 2020/2021 jest wyjątkowy.  Szkoły wróciły do trybu stacjonarnej nauki i realizują zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze w warunkach epidemii.  W tym roku szkolnym skupiamy się m.in. na nowoczesnych technologiach, wsparciu psychologiczno-...

Misja i wizja szkoły.

Istnieje wiele aspektów organizacji pracy szkoły, które są ważne w kontekście formułowania misji i wizji placówki edukacyjnej. Programy nauczania, cele kształcenia, oferta edukacyjna to tylko przykłady elementów kultury organizacyjnej szkoły, za którymi kryje się...

Organizacja pracy szkoły

Od 25 maja do szkół powrócą najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej.Ministerstwo informuje, że podstawę programową realizować będzie można zarówno online, tak jak do tej pory, ale również w szkole, podczas zajęć opiekuńczo wychowawczych z elementami dydaktyki.Jak...