Style kierowania zespołem według Likert

Na uwagę zasługuje również teoria stylów zarządzania, którą opracował R. Likert. Celem opracowania tejże teorii była chęć stworzenie optymalnego, ze względu na odpowiednie relacje społeczne pracowników, sposobu sprawowania nadzoru w firmie. Jakie są główne założenia...