Czas na wagę złota.

Organizacja czasu w szkole jest bardzo ważnym elementem wpływającym na jej funkcjonowanie.Każde działanie edukacyjne podejmowane przez dyrektora, nauczycieli i uczniów mieści się w kategorii czasowej.Czas należy do kategorii zasobów, które zawsze są w cenie.Człowiek...

Organizacja szkoły.

Szkoła jest organizacją uczącą się.Posiada ona cele, strukturę oraz jest powiązana wzajemnymi zależnościami z otoczeniem.Szkoła jest całością wielu elementów powiązanych ze sobą w ściśle określony sposób.Każdy odrębny element tej układanki pasuje do innego tworząc...