Zarządzanie zmianą

Twoja organizacja jest w nieustającej zmianie, ponieważ świat zmienia się każdego dnia. Codziennie pojawiają się nowe technologie, a stare rozwiązania  i utarte schematy działania nie sprawdzają się. Często zadajesz sobie pytanie, czy jako przywódca dobrze zarządzasz...

Rola lidera w organizacji.

Rola lidera jest wielokierunkowa. Z jednej strony lider wytycza kierunek rozwoju, a z drugiej motywuje do podejmowania wysiłku. Zmiana jest częścią naszego życia, jej akceptacja staje się momentem zwrotnym dla każdej organizacji. Jakie są zatem główne zadania lidera-...