Przegląd prawa oświatowego 2021

Prawo oświatowe zmienia się jak w kalejdoskopie. W roku 2021 w życie weszło wiele znowelizowanych aktów prawnych, które mają znaczenia dla organizacji pracy w szkole. Zbliża się nowy rok szkolny. Na jakie akty prawne należy zwrócić...

Wektory rozwoju szkoły.

Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia rewolucji uległy sposoby komunikowania się między ludźmi. Ma to ogromny wpływ na edukację, a przede wszystkim na pracę ludzi. Do momentu wejścia obecnych uczniów na rynek pracy świat zmieni się jeszcze bardziej, ponieważ...

„Kaganek oświaty” we współczesnej szkole.

Czym jest wychowanie dziecka? Wincenty Okoń w „Słowniku Pedagogicznym”  podaje definicję, która integruje zaplanowaną działalność społeczną wielu instytucji, rodziny, czy też środków masowego przekazu. Celem wychowania dziecka są pozytywne zmiany w jego osobowości,...

Arkusz organizacyjny

W kwietniu każdy dyrektor szkoły i przedszkola ma czas na dopięcia arkusza organizacji pracy na ostatni guzik.Sytuacja związana ze stanem epidemiologicznym oraz edukacją na odległość  utrudnia to zadanie.Wszystkie placówki oświatowe są zmuszone pracować w trybie...