współpraca rodziców ze szkołą

Współpraca z rodzicami to jeden z najważniejszych elementów budowania zaufania wobec placówki edukacyjnej.Aby efektywnie uczyć, należny skutecznie rozwiązywać problemy.Najlepszą metodą wspólnej komunikacji jest zaangażowanie obojga partnerów.Partycypacja, szacunek,...