Perspektywa lekcji

Cele uczenia się i kryteria sukcesu są wyznacznikiem właściwej edukacyjnej drogi rozwoju ucznia. Analizowanie i parafrazowanie celów lekcji i kryteriów sukcesu jest dowodem uczenia się. Planowanie kolejnych lekcji w cyklu edukacyjnym odbywa się natomiast na podstawie...