Perspektywa nauczyciela

Nauczyciel spełnia bardzo ważne zadanie w szkole. To on inspiruje, motywuje, wspiera, pokazuje drogę, dzieli się pasją i swoim doświadczeniem z uczniami. Chęć uczenia wynika z pasji, a pasja daje szansę na prawdziwą edukację. Każda lekcja jest wyjątkowym...