SMART zarządzanie szkołą w czasie epidemii

Kształcenie na odległość nie jest złudzeniem.To konieczna dzisiejszość, w której odnaleźć musimy nowe reguł, zaplanować działania edukacyjne oraz na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy.Wszystkie działania pedagogiczne nauczycieli odbywają się w sieci.W...