Autonomia szkół w Polsce.

Czy szkoły w Polsce są autonomiczne? Na czym polega autonomiczność pracy szkoły? Suwerenność pracy szkół wyraża się przede wszystkim w działaniach nauczycieli, uczniów i rodziców. Kultura organizacyjna każdej placówki zaczyna się w momencie zrozumienia wspólnych...

Biała Księga edukacji 2019/2020

Koniec roku szkolnego nasuwa wiele refleksji związanych z przerwaną w wyniku pandemii edukacją uczniów w bieżącym roku szkolnym.W czerwcu we wszystkich szkołach w Polsce będą odbywać się klasyfikacyjne posiedzenia rad pedagogicznych.Podsumować musimy nie tylko 3,5...