Plan pracy szkoły

Zbliża się nowy rok szkolny, a wraz z nim konieczność planowania wielu aspektów funkcjonowania szkoły. Szkoła realizuje swoje zadania związane z funkcją dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą w oparci o Plan Pracy Szkoły. Jego konstrukcja określona jest w przepisach...

Plan Pracy Szkoły

Plan Pracy Szkoły to dokument zatwierdzany i tworzony przez Radę Pedagogiczną.W artykule 70 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 roku znajdują się zapisy w kwestii opracowania i zatwierdzenia tego ważnego dokumentu.Jaki jest sens opracowania i...