Personalna edukacja.

W spersonalizowanej edukacji liczą się potrzeby uczniów. Połączenie indywidualnych celów uczenia się z ogólnymi wymaganiami edukacyjnymi stanowi niewątpliwie wyzwanie. Personalna edukacja umiejętnie łączy cele uczenia się uczniów z ich możliwościami. Dopasowanie jest...