Po pierwsze bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo w szkole i przedszkolu jest priorytetem. Edukacja uczniów w tym zakresie odgrywa kluczową rolę w procesie zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w placówkach edukacyjnych. To zadanie realizować muszą nauczyciele we współpracy z...