Pobyt uczniów w szkole.

Od 25 maja 2020 uczniowie mogą uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach opiekuńczo- wychowawczych oraz konsultacjach na terenie szkoły lub innej placówki edukacyjnej.W czasie epidemii część rodziców zdecydowała o posłaniu swojego dziecka do szkoły, żłobka, czy...