Program nauczania.

Program nauczania jest współzależy od wielu czynników, m.in. od zespołu uczniów w klasie, współpracy nauczycieli, wyborów dokonywanych przez nich. Nauczyciele budują proces uczenia się w klasie szkolnej wokół programu nauczania.  Warto zastanowić się, które elementy...

Personalna edukacja.

W spersonalizowanej edukacji liczą się potrzeby uczniów. Połączenie indywidualnych celów uczenia się z ogólnymi wymaganiami edukacyjnymi stanowi niewątpliwie wyzwanie. Personalna edukacja umiejętnie łączy cele uczenia się uczniów z ich możliwościami. Dopasowanie jest...

Spójność w uczeniu.

W dobie gotowych rozkładów materiału, planów nauczania i scenariuszy lekcyjnych proponowanych przez wydawnictwa edukacyjne wciąż można swobodnie łączyć treści nauczania według indywidualnego planu nauczania. Elastyczność w doborze treści nauczania jest ważnym...

Autorski program nauczania.

Aktywne tworzenie programów nauczania jest przywilejem każdego nauczyciela. To dzięki przejrzystej oraz kreatywnej konstrukcji programu nauczania krystalizują się cele- efekty edukacji uczniów. Kształtowane kompetencje uczniowskie harmonijnie współgrają z...

Organizacja pracy szkoły

Od 25 maja do szkół powrócą najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej.Ministerstwo informuje, że podstawę programową realizować będzie można zarówno online, tak jak do tej pory, ale również w szkole, podczas zajęć opiekuńczo wychowawczych z elementami dydaktyki.Jak...