Organizacja kształcenia dla uczniów z Ukrainy

W dniu 21 marca 2022 ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. W myśl zapisów rozporządzenia organy prowadzące, dyrektorzy szkół i nauczyciele zostali...

co doskwiera szkole?

W przededniu Dnia Edukacji Narodowej pochylam się nad polską szkołą.I chociaż nie lubię pisać o problemach, dokonuję diagnozy edukacji.Jest jednak prosty sposób na jej uzdrowienie. Ken Robinson mówi o tak zwanej „oddolnej rewolucji”.Szkoła dialogu, budujmy...