ABC IPET-u

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania specjalnego zespół nauczycieli przygotowuje tzw. IPET. Indywidualny program terapeutyczno- wychowawczy jest realizowany w szkole przez nauczycieli, ale również zawiera wskazówki dla rodzica o postępach...

Dziecko ze SPE

Jednym z wyzwań, przed którymi stoi zdalna edukacja, jest wparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Specjalne potrzeby edukacyjne to z jednej strony rozwój zainteresowań oraz talentów uczniowskich, z drugiej strony specyficzne trudności w uczeniu się...