Pomóż mi zrobić to samodzielnie

Pedagogika Marii Montessori skoncentrowana jest na dziecku.Według jej założeń dziecko samo jest w stanie rozwijać się według własnego tempa i możliwości.Zadaniem dorosłych jest natomiast stworzyć mu ku temu odpowiednie warunki.Przyjrzyjmy się zatem głównym założeniem...