Komunikacja wsteczna

Istnieją słowa, które w utrudniają komunikację między ludźmi. Noszą one w sobie ładunek negatywny, który destruktywnie wpływa na materię relacji międzyludzkich. Wrodzone współczucie zostaje odepchnięte przez osądy, ocenianie i negatywną moc. Marshall Rosenberg mówi o...

Odnaleźć skarb

Wzajemne zrozumienie jest skarbem, którego poszukujemy w relacjach z drugim człowiekiem w domu, w pracy, w szkole. Często jednak skarb ten schowany jest bardzo głęboko, a zasłona codziennych zdarzeń skutecznie blokuje nam dotarcie do niego. Podejmujemy zatem próby...

„To co powiesz, może zmienić świat”

Co znaczą tytułowe słowa? Są prośbą, groźbą, a może leżącą u podstaw naszego życia energią pokoju, zmieniającą świat na na lepsze. W słowach zaklęta jest moc tworzenia i niszczenia, pokoju i wojny, która wynika z dwojakiej natury każdego człowieka. Tylko świadomość...