Określ cele nauczania.

Jednym z zadań dobrej edukacji jest spójność w zakresie celów nauczania. To one pozwalają śledzić postępy uczniów w edukacji. Określenie celów nauczania nie jest sprawą łatwą, gdyż wymaga posługiwania się językiem ucznia. Plan nowoczesnych działań edukacyjnych splata...

Ocenianie

Ocenianie jest elementem wartościującym nasze działania, zachowania, wytwory już od czasów starożytnych.Na arenie edukacyjnej od kilku lat toczy się dyskusja dotycząca umieszczania uczniów na skali ocen 1- 6. Ocenienie stanowi jeden z najtrudniejszych elementów pracy...