Zdalne nauczanie

Przerwa w stacjonarnym funkcjonowaniu szkół została wydłużona do 26 kwietnia 2020.Kształcenie na odległość nabiera coraz szerszych ram prawnych i organizacyjnych.Doprecyzowane zostały szczegóły przez MEN, Kuratoria Oświaty oraz poszczególne szkoły, do których...